Åpne data

Mandag 10.september 2012 kl. 1000 – 1200 Kunnskapsdepartementet, Kirkegata 18, Oslo

Offentlige data er en stor ressurs som per i dag er lite utnyttet. Å åpne opp data betyr at å gjøre dataene tilgjengelig slik at de kan leses og tolkes av både maskin og menneske, og slik at alle som vil, enkelt kan viderebruke dataene direkte i sine egne datasystem.

OSDF ønsker med dette temamøte å informere om hvordan vi kan åpne opp å gi tilgang, hvilke data vi kan åpne opp og hvilke tilbud og hjelp som finnes, samt hvilke erfaringer andre har gjort.

09:40 Registrering og kaffe
10:00 Hva, hvorfor og hvordan åpne offentlige data?
Hvilke tilbud og tjenester finnes og hvordan kan disse tas i bruk?

Seniorrådgiver Heather Broomfield, Difi
10:30 Åpenhet i forskning – Hva, hvorfor og hvordan?
Tilgang til forskningsresultater (open access) og forskingsdata (open data)

Siri Lader Bruhn, Forskingsrådet
11:00 Pause m/enkel servering
11:15 Hvordan har Meteorologisk institutt jobbet med åpne data?
Hva tilbys og hvilke erfaringer har man?
Kristin Lyng, met.no

Kommentarer er stengt.