Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor

6. mars 2013 kl. 10.30 – 12.00, Difi, Grev Wedels plass 9, Oslo

Temamøtet ble avholdt i forbindelse med årsmøtet 2012.

Program
Samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor
Trude Andresen, Direktør i KS forskning, innovasjon og digitalisering

Kommentarer er stengt.