Informasjonssikkerhet – Hvordan utvikler trusselbildet seg? Hvilke tiltak nytter?

Torsdag 16. juni 2011, kl. 1200 – 1430, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Tollbugt. 20, Oslo

Program

1. IKT-trusselbildet
Hva skjer mot norsk kritisk digital infrastruktur? Aktuelle saker som NorCERT operasjonssenter har håndtert.
v/Pål Arne Hoff, leder av operasjonssenteret i NorCERT, en avdeling i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

2. Live Hacking!
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) demonstrerer hvordan du kan bli hacket, bl.a. hvor enkelt en hacker kan ta over din mobiltelefon, datamaskin og Facebook-konto. Du får også tips om hvordan man best kan beskytte seg.
v/Vidar Sandland og Hans Marius Tessem, seniorrådgivere ved Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)

3. Informasjonsbevisstløshet – et samfunnsproblem?
Vi etterlater ufrivillig elektroniske spor over alt. I tillegg legger vi frivillig ut personlig informasjon en rekke steder, slik som på Facebook, LinkedIn og andre sosiale fora. Samtidig lagres personlig informasjon på utrolig mye utstyr, slik som PCer, mobiltelefoner, GPS-enheter og kameraer. Dette utstyret blir ofte lemfeldig behandlet ved gjenbruk eller kassasjon. Dersom noen systematiserte innsamling av informasjonen, hvilke konsekvenser kan dette få? Og hva kan vi gjøre for å tilpasse oss den nye virkeligheten?
v/ Stein A. J. Møllerhaug, seniorrådgiver, Steria

Om foredragsholderne

Pål Arne Hoff har jobbet i NSM siden 2003 og har tidligere jobbet med systemutvikling, undervisning og drift av datasystemer (Windows og Linux) og hatt et års engasjement som skyte- og våpeninstruktør i Hæren. Av utdannelse har jeg en Mastergrad i «Information Technology» fra Queensland University of Technology og 2-årig etatsutdanning fra Hæren (befalsskole – BSHTI).

Vidar Sandland startet sin utdanning i forsvaret som 16 åring i 1987. Han har siden da jobbet med IT og informasjonssikkerhet. I forsvaret arbeidet han med utvikling og testing av forsvarets taktiske kommunikasjonssystemer. I tillegg til Hærens tekniske fagskole har han tatt flere videreutdanninger innen informasjonssikkerhet. Siden 1998 har han jobbet strategisk og operativt med sikkerhet i flere store norske og internasjonale selskap.

Hans Marius Tessem har i flere år jobbet som rådgiver innen informasjonssikkerhet i eget selskap. Han har også jobbet med FoU innen systemutvikling i flere virksomheter. Hans Marius er bachelor i data fra Høgskolen i Gjøvik og sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU.

Stein A. J. Møllerhaug er seniorrådgiver innenfor området IT sikkerhet og revisjon. Han har meget lang fartstid i bransjen. Han startet i Digital Equipment Corporation i 1981 og har siden 1987 jobbet fulltid innen de fleste områdene av IT-sikkerhet, fra teknisk sikkerhet til sikkerhetsorganisasjon, sikkerhetsstyring og innføring av standarder. Han har de siste årene jobbet med organisasjonsutvikling og innføring av styringssystemer innen informasjonssikkerhet hos en rekke store offentlige kunder. Stein er også publisert forfatter av 4 kriminalromaner om datasikkerhet.

Kommentarer er stengt.