eForvaltning – Norge en sinke i Europa?

En gjennomgang av EUs eGovernment benchmark-rapport

Mandag 4. april 2011, kl. 1200 – 1500, Auditoriet, R5, Akersgata 55, Oslo

Da daværende fornyingsminister Heidi Grande Røys åpnet NOKIOS 2007 var tittelen på presentasjonen: «IKT som forvaltningspolitisk drivar for verdas beste offentlege sektor». Men hvor gode har vi blitt til å utnytte IKT sammenlignet med resten av verden?
EUs eGovernment benchmark har blitt gjennomført siden 1999. Resultatene fra 2010, kan i denne sammenheng ses på som nedslående. Kort fortalt viser undersøkelsen at Norge er midt på det europeiske treet hva gjelder offentlige elektroniske tjenester. Før var vi i den absolutte toppen, nå må vi se oss forbigått på flere områder av en rekke land. Vi er gode på næringslivstjenester, men relativt sett middelmådige i å tilby innbyggertjenester. Blant de nordiske landene henger vi etter. Det er ikke det at vi ikke gjør fremskritt. Men våre fremskritt skjer i et tregere tempo enn hos andre. I dette temamøtet i regi av Statens Dataforum, vil vi gå under huden på denne type undersøkelse, og diskutere både verdien av slike undersøkelser og hvordan vi kan bruke dem konstruktivt i forhold til utviklingen av norsk offentlig sektor.

Program (the meeting will be held in english)

1200 Light meal

1230 Welcome by John Krogstie, NTNU

1240 Dinand Tinolt, Cap Gemini:
A presentation of the main results from the last report, in particular from a Norwegian point of view. Dinand is one of the main authors of the report

1330 Lars van Marion, FAD, comments the result in the report from a Norwegian point of view

1355 Short break

1405 A facilitated discussion among the participants on how to constructively use results from this kind of reports (and the last Cap Gemini report in particular)

1500 (approx) End

Kommentarer er stengt.