Felleskomponenter i offentlig sektor

Tirsdag 7.desember 2010, kl. 09:00 – 1200, „Skrova“, Grubbegt 1, Oslo

Felleskomponenter er en sentral del av å realisere en døgnåpen og brukerorientert offentlig sektor der borgere og næringsliv skal kunne benytte elektroniske tjenester.
Difi anbefaler at tre registere, Altinn og en felles infrastruktur for elektronisk ID i det offentlige får status som nasjonale felleskomponenter.

Nasjonale felleskomponenter for IT kan beskrives som byggeklosser for utvikling av offentlige IT-løsninger. Felleskomponentene er deler av IT-løsninger som kan brukes i andre IT-løsninger i offentlig sektor. I en ny rapport anbefaler Difi følgende nasjonale felleskomponenter:

  • Enhetsregisteret
  • Folkeregisteret
  • Matrikkelen
  • Altinn
  • Felles infrastruktur for elektronisk ID i offentlig sektor

Møtet vil presentere Altinn og ID-porten, to sentrale felleskomponenter som begge kom i ny versjon i november.

Program
08:45 Registrering og kaffe

09:00 Velkommen,
Statens dataforum v/ Bjørn Astad

09:10 Arbeidet med felleskomponenter i offentlig sektor,
Difi v/ Bjørn Holstad

Hva har vi og hvilke har vi behov for?
–    Folkeregisteret
–    Meldingsboks

10:00 Pause

10:10 Presentasjon av Altinn II,
Brønnøysundregisterne v/Cath Holten

– Hva nytt?
– Hvilken muligheter gir Altinn II?
– Hvordan tar man Altinn i bruk?

11:00 Pause

11:10 Presentasjon av ID-porten 2.0
Difi v/ Olav Skarsbø

– Hva nytt?
– Hvilke muligheter gir ID-porten?
– Hvordan tar man ID-porten i bruk

12:00 Avslutning

Kommentarer er stengt.