Samferdselsetaten vinner Fyrlyktprisen 2010

Statens Dataforum delte under konferansemiddagen på NOKIOS for sjuende gang ut prisen til «Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor».  Vinneren ble Samferdselsetaten i Oslo og Vegdirektoratets elektroniske tjeneste ”I veien for andre”. Det såkalte Graveprosjektet har resultert i en eforvaltningstjeneste som gir en enkel vinn-vinn-løsning for alle parter. Gjennom data fra den profesjonelle tjenesten, one-stop-shopping og elektronisk innsending/kommunikasjon med enkel og tilgjengelig sikkerhetsløsning har man skapt en integrerte løsning.

Juryens begrunnelse:

Fyrlyktprisen er Statens Dataforums pris for fremme av utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, samt synliggjøring og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”. Fyrlyktprisen skal kunne tildeles for utvikling av et system, standard (eks. generell kravspesifikasjon) eller for en spesiell eller god anvendelse av et system.

Årets jury har bestått av førsteamanuensis Arild Jansen fra Universitetet i Oslo og Øystein Johannessen, styreleder i Statens Dataforum og til daglig avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet.

De tre finalistene er i alfabetisk rekkefølge:

  • Digitalarkivet v /Riksarkivaren
  • Finansportalen v/Forbrukerrådet med flere
  • Samferdselsetaten i Oslo & Vegdirektoratets elektroniske tjeneste ”I veien for andre”

Juryen har i år nominert tre kandidater som hver for seg er gode og verdige kandidater i sluttnomineringen.

Juryen ønsker med tredjeplassen å premiere en offentlig virksomhet som nå har skapt et brukersted hvor historieinteresserte brukere kan samarbeide og utveksle informasjon og kunnskap. Store deler av denne informasjonstjenesten er virkelig sam-produksjon, resultatet av mange den enkelte dugnadsinnsats, en ekte web 2.0 side. Bronsevinneren fremstår som en nyskapende tjeneste ved at det gjennom Digitalpensjonatet åpnes opp for at brukere selv bidrar med innhold. Gjennom siden får alle gratis tilgang til informasjon, tjenester og et interessefellesskap. Tjenesten er meget brukerrettet, har betydelig gjenbruksverdi ved at innhold og tjenester kan gjenbrukes i offentlige og private sammenhenger, og den bidrar til samhandling mellom profesjonelle og amatører med en spennende måte.

Tredjeplassen går til Digitalarkivet v/ Riksarkivet 

Andreplassen går til en aktør som har vært aktive med publikumsrettet informasjon på nettet i mange år. Sølvvinneren er aktiv på et område som opptar store segmenter av befolkningen der det er vanskelig å treffe informerte. Med bakgrunn i et initiativ fra Kredittilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet besluttet Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet å utvikle en nettjeneste som samler og sammenlikner informasjon om bank, sparing og forsikring og andre finansielle tjenester, som forenklet bytte av bank med mer. Tjenesten har stor så vel nytte- som gjenbruksverdi ved at tjenesten gjenbruker data fra mange kilder, og bidrar til samhandling mellom ulike aktører. Den er et viktig hjelpemiddel for vanlige brukere som ønsker å holde seg oppdatert på et uoversiktig finansmarket.

Juryen vil i tillegg benytte anledningen til å gi honnør til Forbrukerrådets innsats gjennom mange år med å hevde forbrukernes rettigheter i forhold de mange sterke, og til dels dominerende aktører innen data- og telebransjen generelt.

Andreplassen går til Finansportalen v/Forbrukerrådet

Vinneren av Fyrlyktprisen 2010 går til et prosjekt og en tjeneste som er resultatet av et (utradisjonelt) samarbeid mellom flere aktører om utvikling av en tjeneste med stor nytteverdi, både for det offentlige og for private aktører. Vi kjenner jo alle resultatet av ”grav først – spør etterpå.” – til ergrelse for mange.

Nå skal dette være unødvendig. Det såkalte Graveprosjektet har resultert i en eforvaltningstjeneste som gir en enkel vinn-vinn-løsning for alle parter. Gjennom data fra den profesjonelle tjenesten, one-stop-shopping og elektronisk innsending/kommunikasjon med enkel og tilgjengelig sikkerhetsløsning har man skapt en integrerte løsning.

Konsortiet har løst betalingsproblemet gjennom fordelingen av kostnader mellom aktørene slik at man får en bærekraftig modell for driften uavhengig av prosjektmidler og ekstraordinære tiltak.

Siden dette er en kommunal tjeneste, har den stor relevans og potensiell gjenbruksverdi over det ganske land. Tid og kostnader reduseres gjennom mer effektiv saksbehandling og bedre informasjon til brukerne.

Juryen vil uttrykke anerkjennelse til dette eksemplariske samarbeidet mellom etater og mellom offentlige og private aktører, og juryen er glad for at den i år kan kåre en verdig vinner som har sitt virke i kommunal sektor.

Fyrlyktprisen 2010 går til Samferdselsetaten i Oslo & Vegdirektoratets elektroniske tjeneste ”I veien for andre”

Kommentarer er stengt.