Standardiseringsarbeidet i offentlig sektor

27. mai 2010, kl. 9.00 – 12.00, R5, Akersgata 59, Oslo

Standardiseringsrådet, nedsatt av FAD, har utarbeidet et forslag til tredje  versjon av referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor . Denne behandles for tiden i FAD. Samtidig trådde Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning (FOR 2009-09-25 nr 1222)  i kraft den 1.1.2010. Den setter obligatoriske krav til bruk av IT-standarder hele offentlig forvaltning, kommuner inkludert . Kravene til  bruk av standarder har store konsekvenser for hvordan en som IT-leder skal planlegge å tilby IT-tjenestene til publikum.

Program for temamøtet:

9.00 –  9.30: Standardiseringsrådets arbeid
v/Olaf Østensen (Statens Kartverk), leder Standardiseringsrådet

9.30 – 10.30: Hvilke standarder er på vei: ny referansekatalog og forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig forvaltning
v/Kristian Bergem (Difi), leder Standardiseringsrådets sekretariat

— Pause 10 min—

10.40 – 11.05: Utfordringer for kommunesektoren ved å innføre obligatoriske standarder
v/Line Richardsen (KS), KS’ standardiseringsråd

11.05 – 11.30: Hva bør vi oppnå med standardiseringsarbeidet, et blikk sett utenfra
v/Shahzad Rana (Microsoft)

11.30 – 12.00: Paneldebatt

Kommentarer er stengt.