Global sourcing – eksempel India?

4. mai 2009, kl 14.00 – 16.00,

Vil internasjonal arbeids- og kompetansedeling initiere nyutvikling? Vil offentlige IKT-prosjekter bli billigere og bedre ved delutførelse i utlandet? Er Global Sourcing av IKT-oppdrag en trussel mot norske IKT-arbeidsplasser?

Den 7. – 15. mars reiste en delegasjon av SDFs medlemmer på studietur til India.  Et sentralt studiemål var måten India utvikler sin infrastruktur og planlegger for fremtiden når det gjelder utbygging av tele- og datakommunikasjon samt planer og status for IKT-politikk og ”eGovernance”. En foreløpige konklusjon fra studieturen er at markedet for Global Sourcing virker modent, og at tiden for at norsk offentlig sektor skal ta dette på alvor er kommet.

Presentasjon fra turen v/Lars van Marion
Full rapport fra turen kan finnes her.

Kommentarer er stengt.