Grønn IKT – Hvordan angår det staten?

 Torsdag 27. november 2008, kl. 1400 – 1530, R5 Akersgt 59, Oslo

Program
Fra grønne holdninger til grønn handlinger i det offentlige
v/Per Morten Hoff, Generalsekretær i IKT Norge

Grønn IKT
v/Martin Standley, Difi

Årsmøte i SDF avholdes etter temamøtet.

Kommentarer er stengt.