Fylkesmannen i Sogn og Fjordane vinner Fyrlyktprisen 2008

Under den årlige NOKIOS-konferansen i Trondheim ble Statens Dataforums Fyrlyktpris delt ut for sjette gang. Vinner var Fylkesmannen i Sogn- og fjordane sitt BEST-prosjekt. På plassene bak kom Utdanningsdirektoratet og Byggsøk.

Det ble også delt ut en hederspris til en veteran innen offentlig IT. KS’ Svein Erik Wilthil .

Fyrlyktprisen deles ut til offentlig virksomhet som gjennom fremragende IT-anvendelse kan stå som en forbilde for andre

I juryens begrunnelsen heter det:

1.  plass Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: BEST
BEST (Betre elektronisk samhandling og tenester) har sitt utspring i Sogn og Fjordane som utvikler elektroniske selvbetjeningsløsninger som f eks fri rettshjelp og tilskudd til politiske partier og andre tilskuddsordninger. Brukerorienteringen er betydelig gjennom en innretning mot publikumsorienterte tjenester. Verdiskapningen tas ut ved mer effektiv offentlig saksbehandling. Gjenbruksaspektet sikres ved at løsningene fra BEST rulles ut til landets fylkesmannsembeter. Juryen ønsker med dette å premiere fylkesmannsembetenes evne til å skalere opp lokal innovasjonskraft og ta dette i bruk ved alle embetene.

2. plass Utdanningsdirektoratet: GREP – levende læreplaner
GREP er en database for alle læreplanene i Kunnskapsløftet, dvs for grunnskolen og videregående opplæring. Basen gjør det mulig å lage ulike representasjoner av fagenes læreplaner og kunnskapsmål. Kjernen i GREP er en database som bygger på en generisk modell, Topic Maps Data Model. Brukerorienteringen ved GREP er kjennetegnet ved at offentlige tjenester og private tilbydere kostnadsfristt kan bruke GREP for å knytte tjenester og produkter til kunnskapsmål i skolens læreplaner. GREP har et betydelig verdiskapingspotensial, blant annet for digitale innholdsprodusenter i privat og offentlig regi. Gjenbruksverdien ligger i at læreplanene, som har status som forskrift, kan gjenbrukes i en rekke sammenhenger. Juryen vil særlig på det fortjenestefulle i at GREP er et ektefødt barn av et nært og innovativt samarbeid mellom en offentlig etat og et IKT-foretak.

3. plass Byggsøk
Byggsøk er en ambisiøs satsing med det formål å fremme mer effektive prosesser i plan- og byggesaksbehandlingen ved å tilrettelegge for elektroniske tjenester på internett. I dag deltar 41 kommuner i dette samarbeidet. Brukerorienteringen kjennetegnes ved at Byggsøk skal redusere prosessuelle barrierer i saksbehandlingen og forenkle prosessen for brukerne av Byggsøk. Verdiskapingspotensialet fremmes ved at Byggsøk er en plattform for samarbeid med næringslivet. Gjenbruksverdien i prosjektet ligger i prosjektets skalerbarhet forutsatt at prosjektet spres utover de kommunene som i dag bruker det.

Hedersprisen: Svein Erik Wilthil, KS
Fyrlyktprisens hederspris går til en veteran som har jobbet i sin organisasjon siden 1973. Prisvinneren har siden tidlig på 1990-tallet jobbet med IKT-politikk i offentlig sektor og har sett utviklingen fra stormaskiner til individuelle PCer. Prisvinneren har en unik oversikt og har deltatt i utallige arbeidsgrupper og samarbeid på tvers av de fleste grenser. Han har spilt en viktig rolle for at KS nylig lanserte sin tredje eKommuneplan: «eKommune 2012 – lokal digital agenda». Denne planen har fornyingsminister Grande Røys omtalt som søsterplanen til eNorge-planene. Årets hederpris har juryen noe spøkefullt kalt «stayerprisen» for å hedre prisvinnerens utrettelige engasjement og utholdenhet til beste for hele offentlig sektor.

Kommentarer er stengt.