Medarrangør GoOpen 2008

Øystein Johannessen  fra SDFs styre var ordstyrer i plenumssesjonen

goopen-2008

Kommentarer er stengt.