Statens lånekasse for utdanning vinner Fyrlyktprisen 2007

Statens Lånekasse har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området i 2007. De har etablert et helelektronisk system for utdanningsstøtte. Studenter i høyere utdanning kan i dag søke om stipend og lån via nettet, få løpende behandling via SMS/e-post og en personlig webside (Dine Sider), signere for lånet med smartkort, og få pengene overført til sin konto. Brukerorienteringen er iøynefallende ved at løsningen tar utgangspunkt i brukernes situasjon.

Studentene har fått det de vil ha. Ca 90 % av studentene i høyere utdanning bruker nettsøknaden. Lånekassen bruker PKI-løsning i Altinn, og har Min Side som innloggingsportal i tillegg til sin egen. De gjenbruker også data fra andre offentlige registre som blant annet Folkeregisteret og Skattedirektoratets ligningsdata. Verdiskapningen er synliggjort ved at saksbehandlingstiden er halvert og at alle involverte parter sparer både tid og penger.

2. pris ble tildelt Meteorologisk institutt for nettsiden http://www.yr.no som gir vær- og klimainformasjon.

Prisen ble delt ut i Trondheim 19. oktober 2007.

Kommentarer er stengt.