Etablering av Direktoratet for forvaltning og IKT

3. oktober 2007, Regjeringsvartalet, Oslo

Program
Direktoratet for forvaltning og IKT
v/politisk rådgiver i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD), Jørund Leknes.

Kommentarer er stengt.