Tidligere vinnere av Fyrlyktprisen

Statens forurensningstilsyn ble kåret til årets fyrlykt 2006 og fikk fyrlyktprisen 2006 for nettsiden regelhjelp.no.
2. prisen ble tildelt Rikshospitalets IT-avdeling for Klinisk Portal.
3. prisen ble tildelt Universitetet i Oslo for Felles Studentsystem.

Skattedirektoratet ble i 2006 tildelt en Ærespris for sitt systematiske og langsiktige arbeid med brukerrettede IKT-løsninger i forvaltningen.

Norsk Institutt for Jord- og Skogkartlegging (NIJOS – nåværende Norsk institutt for skog og landskap) ble kåret til årets fyrlykt 2005 og fikk Fyrlyktprisen 2005 for systemet «Gårdskart på nett».
2. prisen ble tildelt Rikstrygdeverket for sin åpenhet i forhold til la en annen statsetat få gjenbruke deres programvarekomponenter i forhold til bruk av åpne standarder.
3. prisen ble tildelt Norsk Helsenett AS sitt bidrag knyttet til nettets muliggjøring av sikker og enkelt dataflyt for aktørene i helse- og sosialsektoren.

Norge.no ble kåret til årets fyrlykt 2004 og fikk Fyrlyktprisen 2004 for «Samfunnskartet».
2. prisen ble tildelt Sosial- og helsedirektoratet for «Fritt sykehusvalg Norge».
3. prisen ble tildelt Statens Vegvesen for «Visveg».

Kommentarer er stengt.