Tidligere studieturer

Offentlig sektors dataforum (OSDF) forsøker hvert år å arrangere en studietur for sine medlemmer.

Formålet med studieturene er å gi økt kunnskap om strategier, utvikling og anvendelse av informasjonsteknologi. Det er også et mål å lære av de erfaringer andre land har gjort og få presentert prosjekter og løsninger vi selv kan gjøre gjenbruk av. Fokus er i det vesentligste rettet mot det som skjer i offentlig sektor, men utvikling og forskning hos IKT-industrien er også av interesse for offentlig sektor.

RAPPORTER FRA STUDIETURENE

Etter hver studietur utformes en utførlig rapport. Rapportene kan leses og lastes ned ved å klikke lenkene under.

Studieturen 2015 gikk til København. Tema: kommunesammenslåing

Studieturen 2010 gikk til New York, Boston og Washington DC.

Studieturen 2009 gikk til India.

Studieturen 2008 gikk til Madrid og Barcelone i Spania.

Studieturen 2006 gikk til Beijing og Shanghai i Kina.

Studieturen 2005 gikk til Ottawa og Washington DC.

Studieturen 2004 gikk til Stavanger og Dublin.

Studieturen 2003 gikk til Ottawa i Canada.

Studieturen 2002  gikk til Bryssel og England: IKT I EU (pdf 5 Mb)

Studieturen 2001 gikk til Singapore og Australia.

Studieturen 2000 gikk til Sverige, Finland og Estland.

Studieturen 1999 gikk til vestkysten av USA.

Studieturen 1998 gikk til Danmark og England.

Studieturen 1997 gikk til Canada og USA.

Studieturen 1996 gikk til USA.

Kommentarer er stengt.