Fyrlyktprisen

Fyrlyktprisen er Offentlig sektors dataforums pris for fremme av utveksling av erfaringer og kunnskaper om IKT i forvaltningen, samt synliggjøring og støtte innovativ bruk av IKT.

Prisen tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen ”Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”. Fyrlyktprisen skal kunne tildeles for utvikling av et system, standard (eks. generell kravspesifikasjon) eller for en spesiell eller god anvendelse av et system.

Kriterier for rangering skal være:

  • Gjenbruksverdi for andre virksomheter, og
  • Dokumentert eller sannsynliggjort verdiskapningspotensiale
  • Nytteverdi for brukere og/eller virksomheter
  • Nyskapende løsninger, f eks gjennom gjenbruk av data
  • Samhandling

Der hvor flere forslag vurderes tilnærmet likt, skal prosjektets støtte for aktuelle politikkområder kunne tillegges vekt (eks. brukerorientering).

Kommentarer er stengt.